Żabki

 Wychowawcą tej grupy jest mgr Bożena Wrześniewska,  mgr Barbara Klimaszewska oraz mgr Katarzyna Wójcik . Do tej grupy, czynnej w godzinach 7.00- 14.00 uczęszczają dzieci 5 - letnie.