Historia naszego przedszkola

Charakterystyka środowiska badanej placówki.

 

 

Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Jastrzębie-Zdrój. Obsługę finansową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli na mocy porozumienia z dyrektorem przedszkola. Przedszkole składa się z sześciu oddziałów. Czynne jest w godzinach od 6.00 do16.00. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie w zależności od potrzeb środowiska.

 

Czas pracy w poszczególnych oddziałach jest następujący:

- w oddziałach żywieniowych dla dzieci 3 i 4 letnich  od 6.00 do 16.00

- w oddziałach żywieniowych dla dzieci 2,5 i  3- letnich od 7.00 do 15.00

- w oddziale żywieniowym dla dzieci  5 - letnich od 7.00 do 16.00

- w oddziale żywieniowym dla dzieci 4 5 i 6-letnich (gr. integracyjna) od 7.00 do 15.00

- w oddziale żywieniowym dla dzieci 4 5-letnich od 7.00 do 15.00

Łącznie do przedszkola uczęszcza 120 dzieci. W placówce pracuje łącznie 29 osób: 1 osoba- pracownik administracyji, 11 osób z obsługi, 17 nauczycieli, w tym 1 psycholog i 2 logopedów, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, dyrektor i wicedyrektor.

Siedzibą przedszkola jest budynek usytuowany na obrzeżach miasta przy głównej trasie prowadzącej do Cieszyna.

Do przedszkola uczęszczają dzieci z terenów wiejskich w promieniu 3 km od budynku.

Pierwsze wzmianki o przedszkolu zanotowane w kronice przedszkolnej pochodzą z 1972 roku. Wiadomo jest, że przedszkole istniało już wcześniej, ponieważ zapisano w kronice nazwisko pani Z. Grawiat pierwszej dyrektorki, jednak nie ma podanej dokładnej daty utworzenia placówki.

Przedszkole mieściło się przy Szkole Podstawowej w Gminie Ruptawa. Kierownikiem Państwowego Przedszkola była wówczas pani B. Kartasińska, było to przedszkole jednooddziałowe czynne 5 godzin dziennie. Nauczyciele pracowali z dziećmi w sali budynku szkoły, w dość trudnych, nawet jak na tamte czasy warunkach.

Od 1974 roku uruchomiony zostaje oddział 7-mio godzinny, ponieważ zwiększa się liczba dzieci. Wszystko to dzięki temu, że stało się przedszkolem przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Ruptawie, której dyrektorem był J. Mroźkiewicz.

W 1976 roku przedszkole przeprowadziło się do adaptowanego przez Urząd Miasta Jastrzębie byłego budynku Urzędu Gminy Ruptawa. Przedszkole otrzymuje nazwę Państwowe Przedszkole nr 12. W dniu 3.09.76 roku następuje uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli Wydziału Oświaty – wizytatora do spraw przedszkoli pani Z. Mitko. Zachodzą wówczas dalsze zmiany – przedszkole zostaje przedłużone na 9 godzin dziennie. Powiększa się personel o jeden etat dla nauczycielki i pół etatu dla intendenta. Dyrektorem placówki zostaje pani B. Kartasińska. W małym budynku o łącznej powierzchni użytkowej 260 m² znajdowały się również pomieszczenia wynajmowane przez Pocztę Polską.

W 1988- 1997 roku dyrektorką zostaje pani J. Rapta. Od 1997 roku do nadal funkcję dyrektora pełni pani B. Klimaszewska, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Mimo problemów związanych z warunkami lokalowymi przedszkole mogło pochwalić się pięknym dużym ogrodem umiejscowionym z tyłu budynku. W 2000 roku został on zagospodarowany przez społeczność lokalną. Ufundowano dla dzieci ekologiczny plac zabaw ze składzikiem, w którym przechowywano meble ogrodowe i sprzęt. Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw nastąpiło w obecności honorowych gości, mediów i mieszkańców dzielnicy Ruptawa.

Zaczęto poważnie myśleć również o rozbudowie przedszkola.

Z zapisu w kronice przedszkola wynika, że myśl o powiększeniu budynku pojawiła się już dziesięć lat temu. Od 1976r. budynek był kompletnie nie przystosowany do działalności przedszkolnej. Zaczynając od podstawowych potrzeb, nie posiadało szatni ani dla dzieci, ani dla personelu. Jedna i ta sama toaleta na piętrze musiała wystarczyć dla pięćdziesięciorga dzieci i siedmiu osób dorosłych, będących nauczycielkami oraz pracownikami obsługi i administracji. Z toalety korzystała również kucharka. W jedynym pomieszczeniu administracyjnym o wymiarach 1,5m x 4m mieścił się gabinet dyrektora, sekretariat, pokój intendenta oraz magazyn artykułów żywnościowych sypkich. Natomiast kuchnia stanowiła jedno pomieszczenie o wymiarach 3m x 4m , gdzie znajdowała się obieralnia, zmywalnia, wydawalnia posiłków, miejsce do obróbki żywności i przygotowywania posiłków. Dzieci natomiast przebywały w dwóch salach nie posiadających odpowiednich wymiarów, odpowiedniego natężenia oświetlenia oraz bezpośredniego dostępu do wspomnianej toalety. Luksus stanowił jedynie fakt, że dzieci na posiłki i zajęcia przy stolikach przechodziły do oddzielnej małej sali, nazywanej jadalnią. Mimo tragicznych warunków pracy zarówno dla obsługi jak i nauczycieli nigdy nie wydarzył się wypadek, a rodzice nadal chętnie przyprowadzali dzieci do przedszkola.

Wywiad z dyrektorem wykazał, że z roku na rok wymogi wobec placówki oświatowej rosły. Wzrastała również świadomość rodziców, którzy nie mogli już znieść warunków, w jakich przebywają ich dzieci znaczną część każdego dnia. Kontrole Sanepidu oraz Straży Pożarnej kończyły się mandatami, upomnieniami i zaleceniami poprawy, których dyrekcja nie była w stanie zrealizować. Gmina przyjmowała jedynie informacje do wiadomości. Wprowadzenie zasad HACCP przeważyło szalę. Decyzja Sanepidu była bezwzględna: „Należy dostosować kuchnię do obowiązujących wymogów sanitarnych w konkretnie wyznaczonym terminie”. Niewywiązanie się z nakazu groziło zamknięciem placówki. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Rada Sołecka w Ruptawie rozpoczęła tzw. walkę o przedszkole. Od 2008r. były to regularne pisma, petycje z podpisami mieszkańców Ruptawy, delegacje oraz wizyty u prezydenta miasta. Informacje zamieszone w mediach lokalnych. Wysiłek nie poszedł na marne. Wtedy to właśnie decyzję o rozbudowie przedszkola ujęto po raz pierwszy w wieloletnich planach finansowych gminy.

 

 

 

 

 

 

Mając zapewnienia Rady Gminy o rozbudowie przedszkola można było zacząć działać dalej. Niestety napotkano na przeszkodę. Mianowicie w malutkim budynku mieściła się wymieniona już wcześniej Filia Poczty Polskiej. Rozpoczęły się rozmowy o przeniesienie tejże instytucji w inne miejsce. Nie było łatwo. Poczta powoływała się na warunki umowy i nie miała zamiaru opuścić wynajmowanego lokalu. Rozmowy dyrekcji przedszkola z dyrekcją Poczty w Rybniku nie należały do najprzyjemniejszych. Mimo wszystko dyrektorka szukała wraz panią Sołtys odpowiedniego pomieszczenia na Pocztę. Po kilku miesiącach udało się przenieść tę instytucję w dogodne dla mieszkańców Ruptawy i dyrekcji Poczty Polskiej, miejsce. Następnym ogromnym problemem okazał się brak pomieszczeń zastępczych dla przedszkolaków na czas remontu. Przy udziale Wydziału Edukacji, Sołtys Ruptawy i dyrekcja negocjowała z różnymi instytucjami, ale żadna nie była chętna przygarnąć dzieci, a dokładniej wynająć pomieszczeń na rok. Doszła jeszcze kłopotliwa sprawa odbioru tychże lokali przez Sanepid i Straż Pożarną, która domagała się bezpiecznych i sanitarnych warunków dla wychowanków. W końcu dzieci zostały ulokowane w dwóch odrębnych pomieszczeniach oddalonych od siebie ok. 1 km tj. w Domu Sołeckim Ruptawa oraz w Kościele Wolnych Chrześcijan.

Rozpoczęły się działania w kierunku przetargu na projekt budowlany. Następnie po roku czasu ogłoszono przetarg na rozbudowę przedszkola zgodnie z przyjętym projektem. Po potyczkach związanych z procedurą przetargową w końcu wygrała firma Dombud z Katowic. Z dniem 01 sierpnia 2010r. oficjalnie dyrekcja przedszkola przekazała Firmie budowlanej klucze do starego budynku z nadzieją, że odbierze nowe klucze do nowego budynku już za rok. I tak się stało. Odbiór nowoczesnego, kolorowego, przestronnego przedszkola nastąpił w dniu 27 lipca 2011r. Nowy rok szkolny 2011/2012 rozpoczęto w dniu 1 września 2011r. i była to chyba najprzyjemniejsza chwila dla wszystkich zarówno dla dzieci i ich rodziców, jak i dla personelu przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój pan M. Janecki w obecności pani sołtys Ruptawy I. Zachraj, dyrektora placówki pani B. Klimaszewskiej oraz zaproszonych gości honorowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W końcu dzieci doczekały się prawdziwego Przedszkola. Przedszkola na miarę XXI wieku. Teraz do przedszkola uczęszcza 120 dzieci i przebywają one w 5 pięknych salach. Oprócz realizacji celów podstawy programowej przedszkole prowadzi innowacyjne zajęcia z dogoterapii, elementy pedagogiki wg Majchrzakowej, Weroniki Scherborn, zajęcia językowe i artystyczno-rytmiczne. Ponadto placówka oferuje dzieciom kółko plastyczne i kółko taneczne. W nowym przedszkolu chce się pracować, dlatego realizuje ono również Międzynarodowy Program Wychowawczy „Przyjaciele Zippiego” oraz krajowy program antynikotynowy „Czyste Powietrze Wokół Nas” i „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W ramach edukacji europejskiej w placówce działa Przedszkolny Klub Europejczyka pod nazwą „Promyk”. Przedszkole zarejestrowane jest również w międzynarodowym portalu „e-Twinning” w ramach którego nawiązano współpracę z przedszkolem słowackim. Ponadto od 11 lat przedszkole aktywnie współpracuje z Przedszkolem w Hnojniku w Czeskiej Republice i od ponad roku z przedszkolem o profilu M.Montessori w Foxfordzie w Irlandii. Posiada również swoją stronę internetową oraz stronę na facebook - http://pl-pl.facebook.com/pp12jastrzebie a także mamy swojego bloga- http://przedszkole12.blox.pl/html

Po rozbudowie placówka została przystosowana do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych. Od września 2011 roku do przedszkola uczęszczają również dzieci niepełnosprawne tworząc w ten sposób środowisko sprzyjające integracji. Jest prężnie rozwijającą się instytucją oświatową. Kilkakrotnie zamieszczano publikacje na stronach internetowych, m. in.: artykuły nauczycieli pt. „Pedagodzy w Dreźnie”.