Europejski Tydzień Sportu

W ramach rocznego planu pracy wychowawczo- dydaktycznej naszego przedszkola zostanie przeprowadzony w dniach 23-30.09.2018 Europejski Tydzień Sportu, który ma na celu:

* zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami sportowymi
* rozwijanie sprawności motorycznej i ruchowej dzieci
* uświadamianie dzieciom korzyści wynikających z aktywności ruchowej
* promowanie zdrowego trybu życia
* uczestnictwo dzieci w ciekawych zajęciach sportowych, takich jak: aerobik, mecz piłki nożnej oraz tor przeszkód.