Informacje dla rodziców

PROSIMY O CZYTANIE INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TABLICACH W PRZEDSZKOLNYCH SZATNIACH!!