Konkurs "Plener malarski- Jastrzębie-Zdrój - w oczach dzieci

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do udziału

w

Plenerze malarskim - ,,Jastrzębie-Zdrój - w oczach dzieci"

Przedszkolaki kreatywnie obchodzą 55 Jubileusz nadania praw miejskich Naszemu Miastu

W ramach Jubileuszu pragniemy,

aby nasz plener malarski włączył się w jego obchody

i pozwolił odkryć najmłodszym piękne zakątki miasta.

ORGANIZATORZY :

Publiczne Przedszkole nr 10

Ul. Świerklańska 72

44-268 Jastrzębie-Zdrój

 

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym

ul. Cieszyńska 148

44 – 337 Jastrzębie-Zdrój

 

 

 

CELE PLENERU :

 • Ukazanie piękna i różnorodności przyrody, zabytków, architektury i życia mieszkańców Jastrzębia-Zdroju;

 • Rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych dzieci;

 • Integracja społeczności przedszkolnych poszczególnych dzielnic miasta;

 • Wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni;

 • Promocja miasta;

 • Odkrycie i promocja talentów plastycznych.

 

MIEJSCE I CZAS PLENERU

Miejsce: Jastrzębie-Zdrój

Termin:wrzesień 2018 – wykonanie prac plenerowych

01.10.2018- 10.10.2018 – składanie prac w PP nr 12

 

ORGANIZACJA PLENERU

 • Plener ma zasięg miejski. Każda placówka wybiera znajdujące się w najbliższej okolicy obiekty lub zakątki przyrody, które dzieci odzwierciedlą w formie plastycznej.

 • Placówka biorąca udział w plenerze przekazuje do 10 września2018 r. Organizatorowi – PP nr 12 KARTĘ ZGŁOSZENIA /załącznik nr 1/.

 • W plenerze biorą udział dzieci 5 - 6letnie ze wszystkich jastrzębskich przedszkoli w dogodnym dla siebie terminie w miesiącu wrześniu.

 • Organizator zorganizuje wystawę najciekawszych prac /o miejscu i terminie wystawy placówki zostaną poinformowane w późniejszym terminie/.

 • Na wystawę z każdego przedszkola można przesłać 3 prace.

 • Prace powinny być wykonane dowolną techniką malarską (farby, pastele, kredki, ołówek) w formacie A4.

 • Każda praca musi zostać opisana na odwrocie. Opis powinien zawierać:

 • nazwę placówki

 • opis (tytuł pracy),

 • imię i nazwisko oraz wiek dziecka,

 • imię i nazwisko opiekuna.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów w zakresie niezbędnym do jego realizacji oraz akceptacją regulaminu.

 

Koordynatorzy konkursu : Żaneta Szymaniec PP nr 10, Dorota Krystkowiak PP nr 12

Nr tel. PP 10: 32/ 4714969

Nr tel. PP 12: 32/ 4752315

 

 

 

Załącznik

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA

PLENER MALARSKI - ,,JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - W OCZACH DZIECI"

 

 

1. NAZWA PLACÓWKI ……………………………………………….................................................................

 

2. ADRES PLACÓWKI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. KONTAKT…………………………………………………………………………………………….

 

4. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)

 

…………………………….………………………………………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE

Akceptuję warunki zawarte w regulaminie pleneru malarskiego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu.

PIECZĘĆ PRZEDSZKOLA PODPIS DYREKTORA