Informacja dotyczącą rekrutacji

Wszyscy rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do naszego przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zobowiązani są podpisać Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola nr 12 w dniach 12-21.04.2017 roku.

 

Jastrzębie-Zdrój, dn…………………………..

OŚWIADCZENIE WOLI

przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola nr ……

 

Oświadczam wolę przyjęcia mojego dziecka……………………………………………….

do Publicznego Przedszkola nr ……………. w Jastrzębiu-Zdroju w roku szk. 2017/2018

……………………….                                                                              …….…………………

podpis matki / opiekuna prawnego                                                                                  podpis ojca / opiekuna prawnego

Informacje niezbędne do zawarcia umowy:

 

- miejsce urodzenia dziecka: …………………………………………………………………

Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w czasie od…..……… do ……………. tj. ………. godzin dziennie,

z …………………posiłkami dziennie:

( podać ilość posiłków)

Podkreślić wybrane posiłki

- Śniadanie

- Obiad

- Podwieczorek

Dodatkowe informacje w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….                                                                                  …….…………………

podpis matki / opiekuna prawnego                                                                                         podpis ojca / opiekuna prawnego