Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ZGODNIE Z ZALECANYMI WARUNKAMI REALIZACJI

PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczycieli

6.00 -8.30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.30 – 8.45

 

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne

i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

8.45 – 9.15

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.15 – 9.30

Dzieci 3-4 letnie: Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

9.15 – 10.15

w tym:

 

9.30 – 10.00

 

10.00 – 10.15

Dzieci 4,5-6 letnie: Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

 

Dzieci 3-4 letnie : Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

Zabawa indywidualna dzieci 3 -4 letnie

10.15 – 11.15

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne

11.15 – 11.35

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne

i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11.35 – 12.15

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.15 – 13.30

w tym:

12.15 – 12.45

 

12.45 – 13.30

Dzieci 3-4 letnie: Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu. Leżakowanie.

Dzieci 4,5-6 letnie: Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo--stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

13.30 – 13.45

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

13.45 – 14.00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.00 – 16.00

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ZGODNIE Z ZALECANYMI WARUNKAMI REALIZACJI

PODSTAWY PROGRAMOWEJ

DLA DZIECI Z GRUPY NIEŻYWIENIOWEJ

JEŻYKI”

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczycieli

14.00 -14.30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo -stymulującym. Zabawy z językiem obcym nowożytnym

14.30 – 15.30

 

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

15.30 – 16.00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

16.00 – 16.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

16.30 – 18.00

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne

w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

18.00 – 18.30

Czas na relaks – zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę lub na CD, muzyki relaksacyjnej

18.30 – 19.00

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.