Konkurs rodzinny- zapraszamy

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W SZÓSTEJ EDYCJI

 

 

RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.

ŚMIECI MNIEJ- ZIEMI LŻEJ

-

BEZPIECZNA DROGA- RUCH ULICZNY”

 

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU :

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12

Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

UL. CIESZYŃSKA 148

44-337 JASTRZĘBIE- ZDRÓJ

Cele konkursu

 • kształtowanie właściwych nawyków i zachowań ekologicznych

 • aktywizacja środowiska dzieci w zakresie działalności ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa

 • wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości

 • wymiana doświadczeń plastycznych

Regulamin konkursu

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7 lat ze wszystkich grup przedszkolnych

 • technika plastyczna- praca przestrzenna, z użyciem różnorodnych materiałów

 • format dowolny

 • prace wspólne dziecka z rodzicami w domu

 • każda praca powinna zawierać opis: imię, nazwisko, wiek dziecka i grupa

 • prace oceniane będą przez specjalnie powołane jury

 • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

 • prace należy dostarczyć do koordynatorów konkursu do 16.03.2018r.

 • Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu: Dorota Powieśnik i Dorota Krystkowiak