Plan pracy przedszkola

 

Roczny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej Publicznego Przedszkola nr12
z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu – Zdroju
na rok szkolny 2017/2018

Zatwierdzono do realizacji uchwałą rady pedagogicznej nr …/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.

Ruch i przyroda -
to przedszkolaków nowa moda”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej (Dz.U.z 2016r. poz.895)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015r poz.1270

 • Statut PP12

 • Program Wychowawczy PP12

 • Wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

  • Utrzymać dotychczasowy, wysoki poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym,

  • Zachęcać rodziców do częstego komunikowania się drogą mailową.

  • Należy kontynuować planową i systematyczną pedagogizację rodziców przez nauczycieli najlepiej podczas zebrań grupowych.

  • Liczba zajęć otwartych w grupach jest niezadawalająca, każda nauczycielka winna przeprowadzić co najmniej jedno zajęcie otwarte dla rodziców w ciągu roku szkolnego.

  • Nauczyciele inicjują różne formy promocji wychowania przedszkolnego. Dokładają starań, aby promować działania przedszkola poprzez upowszechnianie zdjęć, informacji zamieszczanych na stronie internetowej placówki, na której z każdym rokiem rośnie liczba odwiedzin. Tablica informacyjna w hollu przedszkola winna być najważniejszym źródłem informacji dla rodziców.

  • Obszarem objętym ewaluacją wewnętrzną w przyszłym roku szkolnym będzie Wymaganie nr1 „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”

  • Cele główne realizacji w danym roku szkolnym (kierunki pracy)

 • Ustalono obszar ewaluacji w przyszłym roku szkolnym 2017/2018: „ Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci” – obszar 1.

 • Ustalono zadania planu pracy na rok szkolny 2017/2018, za napisanie którego odpowiadają p. Dorota Krystkowiak i p. Katarzyna Wójcik „Przyroda i ruch”

 • Kąciki zainteresowań w każdej sali będą opisane

 • Realizowany będzie projekt „Niepełnosprawni są wśród nas”

  • Wytyczne MEN

 1. Ruch i przyroda to przedszkolaków nowa moda

Rozbudzanie aktywności dzieci oraz ich samodzielności poprzez działania
z zakresu przyrodniczo - ruchowego.

Wszechstronne stymulowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich zainteresowań z zakresu przyrodniczego oraz zakresu ruchowego.

Ogólne założenia programu:

 1. Pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci, rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego

 2. Kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu, dbałości o prawidłową postawę ciała

 3. Zintensyfikowanie oddziaływań stymulujących rozwój fizyczny u dzieci poprzez organizację ćwiczeń i zabaw ruchowych

 4. Poszukiwanie atrakcyjnych metod i form pracy rozwijających u dzieci zdolności przyrodnicze oraz umiejętności ruchowe

 5. Wspieranie dzieci w rozwijaniu ich zainteresowań przyrodniczych

Cele programu:

 1. Dziecko dokonuje próby samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, formułowania wniosków z przeprowadzonych badań na podstawie zdobytych wiadomości

 2. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 3. Przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych występujących w najbliższej okolicy

 4. Pogłębianie wiadomości na temat zwierząt i roślin żyjących na Ziemi

 5. Wprowadzanie hortiterapii celem redukowania niepożądanych emocji dzieci

 6. Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci poprzez zawody sportowe, zabawy ruchowe, zabawy dywanowe

 7. Pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności

 

Lp

Środki i formy realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi o realizacji

 

1

Wprowadzenie w grupach Kodeksu Dobrego Zachowania

wrzesień

wszyscy nauczyciele

 

2

Wzbogacenie bazy przedszkola o nowe pomoce niezbędne do realizacji zajęć, tj. plansze, układanki, puzzle, książki, płyty CD itp.

Cały rok

dyrektor

 

3

Realizacja projektu „Niepełnosprawni wśród nas”

27.11. – 01.12.2017

Katarzyna Wójcik
Dorota Krystkowiak

 

4

Wycieczka do Regionalnego Muzeum w Osinach

23.10.2018

Dorota Krystkowiak
Katarzyna Wójcik

 

Dbam o zdrowie

5

Opracowanie dla całego przedszkola wspólnego kalendarza obchodów kolorowych dni, zdrowych produktów raz
w miesiącu, np. „Dnia Marchewki”, „Dnia Buraczka”,
„Dnia Miodu”, „Dnia Ogórka”, „Dnia Dyni”, „Dnia Sałaty”, itp.

W ustalony dzień obchodu dnia, tj. ostatni czwartek miesiąca, dzieci ubierają się odpowiednio do koloru wybranego produktu.

Cały rok

Maria Piwowar.

 

6

Wyszukanie książek z bajkami, opowiadaniami, wierszami
o zdrowiu a w szczególności o zdrowym odżywianiu się
i higienie spośród zbiorów biblioteczki przedszkolnej, a także na portalach oświatowych

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

7

Europejski Tydzień Sportu

Wrzesień

Monika Hauzer

 

8

Konkurs techniczno – plastyczny dla dzieci i rodziców „Ulubiony sport”

Październik

Bożena Wrześniewska

 

9

Przedszkolny Bal Jesienny „Bal witaminek” – dzieci przedstawiają się jako warzywa i owoce

Listopad

Wszystkie nauczycielki

 

10

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie dzieciom aktywności ruchowej poprzez

 

 

 

 

  • codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe w ogrodzie
   z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

 

  • Sport to zdrowie każdy Ci to powie” – zorganizowanie spotkania ze sportowcem. Promowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci

Zgodnie z planem zajęć

Dorota Krystkowiak
Katarzyna Wójcik

 

 

 • Sportowa rymowanka” – konkurs dla dzieci i rodziców

luty

Katarzyna Wójcik
Dorota Krystkowiak

 

 

 • Zumba dla przedszkolaków” – kółko zainteresowań

Cały rok

Dorota Krystkowiak
Katarzyna Wójcik

 

11

Kolorowe nutki” – kółko taneczne

Cały rok

Dorota Powieśnik

 

12

W zdrowym ciele zdrowy duch” - spartakiada – międzygrupowe zawody sportowe (podczas pikniku z okazji 1 dnia lata)

Czerwiec

Nauczycielki z podziałem na stanowiska

 

13

Kółko - Piłka nożna – przygotowanie do udziału w miejskim turnieju Mini piłki nożnej

Cały rok

Monika Hauzer

 

14

Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej
i pobytowi na świeżym powietrzu – organizowanie spacerów
i wycieczek, zabaw ruchowych na świeżym powietrzu

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

15

Zorganizowanie spotkań dzieci z ekspertami w dziedzinie zdrowia na terenie przedszkola lub poprzez wycieczki :
z przedstawicielem służby zdrowia, kucharką, dietetyczką

Cały rok

Wszystkie nauczycielki,
koordynator: Dorota Powieśnik

 

16

Aerobik to zabawa to wie każda mama” – zajęcia otwarte dla rodziców

Drugi semestr

Wszystkie nauczycielki

 

Przyroda

17

Organizowanie w salach kącików przyrodniczych

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

18

Zorganizowanie w ogrodzie przedszkolnym „Mini ogródków warzywnych, zielników” do prowadzenie obserwacji
i doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą roślin: fasoli, zbóż, ziół, warzyw (pomidorka)

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

19

Udział w akcjach proekologicznych, tj.

Sprzątanie świata”

Zbieranie plastikowych nakrętek”

Światowy Dzień Ziemi”

Dzień Drzewa”

Cały rok

Wszystkie nauczycielki

 

20

Wycieczka do lasu w Rudach Śląskich „Zbieramy dary lasu”

czerwiec

Wszystkie nauczycielki

 

21

Wycieczka do Regionalnego Muzeum w Osinach: oglądanie maszyn rolniczych pracujących w polu, kiszenie kapusty dla dzieci

23.10.2017

Dorota Krystkowiak
Katarzyna Wójcik

 

22

Międzygrupowy konkurs „Jesienny kącik przyrody”

Październik, rozstrzygnięcie - kwiecień

Maria Jagieło

 

23

Zbiórka karm i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska

październik

Bożena Wrześniewska

 

24

Ułożenie wspólnie z dziećmi Kodeksu „Przyjaciela Przyrody”

Listopad

Wszystkie nauczycielki

 

25

Ekologiczna choinka” – ozdabianie choinki produktami ekologicznymi

Grudzień

Wszystkie nauczycielki

 

26

Cztery pory roku – przyroda w naszym regionie” – konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców

Styczeń

Mirosława Lasecka

 

27

Zajęcia otwarte dla rodziców o tematyce przyrodniczej

Pierwszy semestr

Wszystkie nauczycielki

 

28

Konkurs recytatorski „Przyjaciel przyrody”

Marzec

Dorota Krystkowiak
Katarzyna Wójcik

 

29

Zielony korowód na powitanie wiosny

Marzec

Wszystkie nauczycielki

 

30

Konkurs rodzinno – ekologiczny „Śmieci mniej – Ziemi lżej”

Marzec/ kwiecień

Dorota Krystkowiak
Dorota Powieśnik

 

31

Obchody Dnia Ziemi

Kwiecień

Wszystkie nauczycielki

 

32

Między-grupowy turniej wiedzy ekologicznej „Przyjaciele Przyrody”

Kwiecień/ maj

Maria Jagieło

 

33

Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Jastrzębiu – Zdroju

Maj

Dorota Krystkowiak
Katarzyna Wójcik
Dorota Jankowska

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Plan współpracy z rodzicami – indywidualny dla każdej grupy przedszkolnej

Załącznik nr 2 Plan współpracy ze środowiskiem

Załącznik nr 3 Harmonogram uroczystości, wycieczek

Załącznik nr 4 Plan współpracy ze szkołą podstawową – w grupach dzieci sześcioletnich