Strajk w przedszkolu!

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na brak porozumienia strony rządowej ze związkowcami Publiczne Przedszkole nr 12 w Jastrzębiu- Zdroju przystępuje do strajku od 8 kwietnia 2019r.

Sprzątanie Świata- dbamy o nasz Świat!

Dbamy o nasz Świat

Czytaj więcej...

Strajk

Szanowni Rodzice

W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019r. strajkiem nauczycieli informujemy, że według referendum, które odbyło się w przedszkolu 100% nauczycieli zadeklarowało się za przystąpieniem do strajku. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, brak wystarczającej kadry do dyspozycji, zwracamy się z prośbą o zapewnienie opieki swoim dzieciom i nie wysyłanie dzieci do przedszkola. Mamy nadzieję, że negocjacje pomiędzy związkami, a rządem zakończą się powodzeniem i do strajku nie dojdzie i od poniedziałku placówka będzie funkcjonować zgodnie z planem.

Dyrekcja PP 12

 

Zapraszamy do zapoznania się z linkiem:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jastrzebie.pl%2Fstrefa-mieszkanca%2Faktualnosci%2Faktualnosc%2Fco-robic-gdy-nauczyciele-zastrajkuja%2F%3Ffbclid%3DIwAR0VrrAgCtGFYx_UpgHgK4nLfrEgnxa4iON_fFHALQZfoeUUtHP2tJDJXtE&h=AT3MkDTGcse3yl4RBJ86KjLW3GNbViFgP6mq0qWUrVueR3um-7lbI0pgGabZtLKCAg_6O2QvqMbGKUTUgLEVVbeoScwslHnM3ZHdhIlGJ4B2q01o8_2EFE8M_yblTL7xYhVz

Rekrutacja

Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

https://jastrzebie-zdroj.nabory.pl/

Wycieczka do schroniska

Żabki i Kotki pojechały do schroniska zawieźć dary do schroniska.

Czytaj więcej...